Logo Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

Training Motiverende Gespreksvoering (basis)

Gedragsverandering is meestal een langzaam en moeizaam proces. Tegenstrijdige gevoelens en gedachten kunnen het veranderingsproces van de cliënt belemmeren. Met Motiverende Gespreksvoering krijgen jij en je cliënt meer grip op dit proces. Je gaat doelgericht in gesprek om de eigen motivatie en bereidheid tot verandering van de cliënt te versterken. Je verbetert de effectiviteit van je persoonlijk handelen door op gerichte wijze in gesprek te gaan over gedragsverandering.


In de basistraining Motiverende Gespreksvoering (MGV) bij HAN VDO leer je hoe je gedragsverandering tot stand brengt, bij jezelf en bij je cliënten. Je oefent je vaardigheden tijdens de training, maar ook in je werksituatie met cliënten. Je leert ook meer over de achtergronden van Motiverende Gespreksvoering.


Onderwerpen

 • Motivatie: wat motiveert je en hoe komt motivatie tot stand?
 • Motiverende Gespreksvoering: definitie, spirit en discrepantie met je huidige werkwijze
 • De 4 processen: verbinden, focussen, ontlokken, plannen
 • Stages of change: gedragsverklaringsmodel, fasering, herkenning
 • Basistechnieken: open vragen, bevestigen, samenvatten, reflectief luisteren
 • Het geven van informatie en advies
 • Focussen in gesprek, diverse vormen
 • Ambivalentie exploreren
 • Verandertaal en behoudtaal: uitnodigen tot en versterken van verandertaal
 • Omgaan met wrijving, weerstand
 • Meetinstrument/checklist voor het beoordelen van gesprekken

Data: start 11 maart 2019, en vervolg op 18 maart en 6 mei 2019
Duur: 3 dagen van 9.30 – 17.30 uur
Groep: kleine groepen (individuele aandacht)
Locatie: Nijmegen
Prijs: € 790,-  en € 695,- voor leden NVD, DCN, DNO, VBVD, CODIE, EADV, EN en FOOD (prijspeil 2017)
Trainer: Melissa Zevenhoven

Schrijf je in via deze link.

We zien je graag bij de training!
HAN VDO

Terug naar overzicht