Nieuws

13 juli 2018

ClaudicatioCare in België

Gesuperviseerde looptherapie in combinatie met leefstijlbegeleiding, is volgens nationale en internationale richtlijnen dé primaire behandeling voor perifeer arterieel vaatlijden. In Nederland wordt als...

Lees meer

10 juli 2018

Betere gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden

ClaudicatioNet, IQ healthcare en Harteraad hebben ruim een half miljoen euro subsidie gekregen voor het project "Individuele prognostische profielen voor gezamenlijke besluitvorming voor patiënten met...

Lees meer

06 juli 2018

Blog: Leefstijlbegeleiders

Goedemorgen wat kan ik voor u doen? "Nou ik kom net bij de huisarts vandaan, en heb een brief voor u....." Ik lees in de brief dat u last van uw benen krijgt na een stukje lopen? "Ja dat klopt, sinds...

Lees meer

04 juli 2018

Zomervakantie

De zomervakantie komt er bijna aan! Let je nog even op de volgende puntjes voordat je de deur achter je sluit?   Data-aanlevering in de zomer: Ook in de zomer ontvangt Claudicationet natuurlijk graag...

Lees meer

27 juni 2018

Interview met Qudrat Alikhil over substitutieproject Deel 2.

In het tweede deel van het 'Veenendaal substitutie' project komt de andere initiatiefnemer, Qudrat Alikhil, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten aan het woord over zijn ervaringen met dit project.   Hi...

Lees meer

21 juni 2018

Interview met Lex Broens over substitutieproject Deel 1.

Eén van 'onze' fysiotherapeuten, Lex Broens, is in de regio Veenendaal een substitutie-project begonnen in samenwerking met de kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten van deze regio, Qudrat Alikhil. Deze week...

Lees meer

15 juni 2018

Wandelen is sociaal gedrag

In de BJSM Blog1 van april dit jaar heb je kunnen lezen dat perifeer vaatlijden (PAV) onder de noemer 'non-communicable diseases' valt. Verschillende omkeerbare cardiovasculaire risicofactoren spelen een...

Lees meer

13 juni 2018

'sjoemelsigaret'

12 Juni jongstleden is een onderzoek gepubliceerd door het Rijksinstituut voor Volkgsgezondheid en Milieu (RIVM), waarin de waarden van teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO), die worden geïnhaleerd tijdens...

Lees meer

08 juni 2018

Crowdfunding "Minder hart- en vaatziekten door mindfulness"

Het onderzoeksproject "Minder hart- en vaatziekten door mindfulness" is door de Hartstichting geselecteerd voor een Innovatiesubsidie. De Hartstichting juicht de toepassing van mindfulness toe als onderdeel...

Lees meer

04 juni 2018

Help je mee aan wetenschappelijk onderzoek naar het effect van nitraatrijke groente bij patiënten met CI?

Afdeling fysiologie van het Radboudumc in Nijmegen is samen met de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Maastricht Universiteit een groot onderzoek gestart naar het effect van nitraatrijke groente bij...

Lees meer