Behandeling in de eerste lijn


Volgens de richtlijnen vindt de primaire behandeling voor perifeer arterieel vaatlijden (PAV) in de eerste lijn plaats: de huisarts start het cardiovasculair risicomanagement (CVRM traject) en stuurt de patiënt rechtstreeks naar de ClaudicatioNet therapeut. De patiënt met verdenking op PAV werd in de afgelopen jaren veelal doorgestuurd naar de vaatchirurg. ClaudicatioNet heeft zich binnen de vaatchirurgie hard gemaakt voor het verwijzen door de vaatchirurg naar ClaudicatioNet (in navolging van de richtlijn).

Vanuit ZonMW is een subsidie toegekend om patiënten met PAV niet onnodig in de tweede lijn te behandelen. Er wordt in samenwerking met (kader)huisartsen met name gericht op de verwijzing vanuit de huisarts. Scholing en meer bekendheid voor ClaudicatioNet moet ertoe leiden dat de patiënt niet meer naar het ziekenhuis wordt verwezen, maar direct naar de ClaudicatioNet therapeut. Hiermee wordt de zorg in de eerste lijn gehouden, wat leidt tot een (kosten) effectieve behandeling.