Chronisch ZorgNet


Chronische aandoeningen (non-communicable diseases, NCDs), zoals perifeer arterieel vaatlijden (PAV), zijn wereldwijd de belangrijkste oorzaken van overlijden bij ouderen. De vier aandoeningen die verantwoordelijk zijn voor meer dan 80% van de sterfgevallen zijn: hart- en vaatziekten (46%), kanker (22%), longziekten (11%) en diabetes mellitus (4%). Het jaarlijks aantal doden door chronische aandoeningen stijgt nog steeds ten gevolge van bevolkingsgroei en vergrijzing. Meer dan de helft van de 65-plussers heeft een of meer NCDs. In Nederland heeft zelfs 65% van de 75-plussers minimaal 3 NCDs. Daarnaast komen de risicofactoren, fysieke inactiviteit, roken, obesitas, hypertensie, en slechte voeding, bij al deze ziekten in verschillende combinaties voor. De behandeling voor de diverse chronische aandoeningen lijkt, o.a. door de overlap in risicofactoren, veel op elkaar. ClaudicatioNet therapeuten zijn, met hun kennis over PAV, comorbiditeiten en leefstijlbegeleiding, zeer geschikt om de patiënt met chronische aandoeningen te begeleiden.

Met dit gegeven in het achterhoofd heeft ClaudicatioNet in juli 2018 een subsidieaanvraag ingediend bij Innovatiefonds Zorgverzekeraars. Met name gedurende de oprichting en beginfase heeft Innovatiefonds Zorgverzekeraars ClaudicatioNet financieel ondersteund, waardoor het uit is kunnen groeien tot een landelijk dekkend netwerk. Met de infrastructuur, die ClaudicatioNet nu heeft, en de expertise van ClaudicatioNet therapeuten op het gebied van chronische aandoeningen, is onze organisatie uitermate geschikt om uit te groeien tot 'Chronisch Zorgnet', waarin doelmatige zorg kan worden geboden aan een breed spectrum van chronische patiënten.

In oktober 2018 heeft Innovatiefonds Zorgverzekeraars de subsidie toegekend, waardoor ClaudicatioNet daadwerkelijk kan uitgroeien tot Chronisch Zorgnet! De komende maanden zullen dus in het teken staan van voorbereidingen treffen met stakeholders en het in kaart brengen van de logistieke benodigdheden om dit zorgnetwerk tot een succes te laten uitgroeien.

Zie de Facts and Figures 2019 voor meer informatie over Chronisch ZorgNet.