KomPas voor Samen Beslissen


Binnen het project KomPas voor Samen Beslissen wordt een tool ontwikkeld en geïmplementeerd die ClaudicatioNet therapeuten kunnen inzetten bij de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden: Het KomPas. Op basis van enkele kenmerken van de patiënt (denk bijvoorbeeld aan leeftijd en huidige loopafstand) wordt een voorspelling gedaan over  het resultaat van gesuperviseerde looptherapie (GLT). Deze voorspelling komt tot stand door een uitgebreide berekening op de resultaten van patiënten die eerder een traject GLT hebben doorlopen. Kortom, de data die alle ClaudicatioNet therapeuten tot dusverre hebben verzameld.

Het KomPas zal toegevoegd worden aan het huidige ClaudicatioNet account en is zo beschikbaar voor de therapeut om samen met de patiënt te bespreken. De voorspelling kan zorgverleners en patiënten in samenspraak helpen om te anticiperen op het verloop van herstel, opstellen van een zorgplan en vervolgens afzetten van het actuele beloop tegen het verwachte beloop, en waar nodig het plan bij te stellen.

Het project wordt uitgevoerd met een subsidie van Zorginstituut Nederland en is een samenwerking tussen ClaudicatioNet, IQHealthcare, Harteraad en de universiteit van Colorado.


Wat is de toegevoegde waarde van dit project?
Stelt u eens voor, u krijgt een nieuwe patiënt met etalagebenen in de praktijk, doorverwezen door de vaatchirurg met het advies looptraining. De patiënt zit echter nog vol vragen, werkt dit wel echt voor mij en wat kan ik precies verwachten? U opent het KomPas in uw persoonlijke dashboard, brengt de belangrijkste gegevens in kaart en na een paar klikken kunt u aan de patiënt laten zien wat hij kan verwachten van de looptherapie, op basis van gegevens van mensen die eerder behandeld zijn. De te verwachten effecten zijn gunstig, maar u kunt samen met de patiënt beslissen over de invulling van de looptraining; welke vorm van looptraining past het beste bij de patiënt, vanuit zijn of haar voorkeuren en vanuit de data.

Hieronder is een film beschikbaar die weergeeft hoe KomPas ingezet kan worden in de dagelijkse praktijk.