Wetenschap


ClaudicatioNet voert op het moment twee grootschalige onderzoeken uit:

ELECT

In de zogenaamde “ELECT Registry” (Effect of Disease Level on Outcomes of Supervised Exercise in Intermittent Claudication) wordt de invloed van de locatie en uitgebreidheid van het onderliggende vaatlijden op de uitkomsten van gesuperviseerde looptherapie (GLT) bij patiënten met PAV onderzocht.

Onder veel vaatchirurgen heerst de opvatting dat bij bepaalde stenoses/occlusies van de slagaders naar de benen gesuperviseerde looptherapie (GLT) minder effectief is en er laagdrempelig gedotterd moet worden. Deze aanname wordt getoetst in de ELECT Registry, een multicenter registratiestudie waarin de resultaten van standaardzorg van een prospectief cohort worden vastgelegd. Zodoende levert deze studie mogelijk het sluitstuk in de bewijsvoering voor het volgen van de richtlijn: iedere patiënt met PAV dient eerst behandeld te worden door een ClaudicatioNet fysiotherapeut. Bovendien zullen de resultaten duidelijkheid verschaffen over de doelmatigheid van beeldvorming (CTA/MRA/Duplex) voor aanvang van een traject GLT. Toekomstige patiënten zullen zo mogelijk onnodige diagnostiek bespaard blijven.

Meer informatie over de studie is te vinden op www.electregistry.nl.

Mindfulness en leefstijl

In een randomized controlled trial (RCT) wordt het effect van een ‘aanvullend leefstijlprogramma’ bij patiënten met atherosclerotisch vaatlijden (zoals claudicatio intermittens, hartinfarct, ischemisch hartfalen) onderzocht. Deelnemers aan het onderzoek worden ingedeeld in 2 groepen. De ene groep volgt een programma dat bestaat uit mindfulness-based stress reduction (MBSR). Dit is een vorm van mindfulness gericht op het leren omgaan met (de gevolgen van) een ziekte. De andere groep volgt een programma dat bestaat uit een combinatie van gezondheidsvoorlichting en ontspanningsoefeningen. Beide programma’s duren 8 weken met wekelijkse groepsbijeenkomsten en oefeningen voor thuis.

De verwachting is dat zo’n aanvullend leefstijlprogramma o.a. de kwaliteit van leven van patiënten zal verbeteren t.o.v. de huidige zorg. Er is toenemend bewijs voor de toegevoegde waarde van mindfulness bij patiënten met hart- en vaatziekten. De American Heart Association deed in 2017 een oproep voor een goede RCT om de effecten van mindfulness verder uit te zoeken. Deze studie beantwoordt die vraag om voldoende en kwalitatief bewijs te voldoen.