Wetenschap


ClaudicatioNet doet al sinds de oprichting onderzoek naar de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Nieuwe inzichten worden gebruikt voor het beleid van zorg (bv. vergoedingen en richtlijnen) en specialisatie van ClaudicatioNet therapeuten (bv. scholing en congressen).