ClaudicatioNet Congres 2019


Net zoals vorig jaar, hebben we ook in 2019 besloten twee ClaudicatioNet Congressen te organiseren.  Op 14 maart 2019 zal het eerste congres plaatsvinden in de Brabanthallen (’s-Hertogenbosch). Daarnaast zal in oktober een tweede congres meer noordelijk gelegen in Nederland plaats vinden. De exacte locatie en datum zijn nog niet bekend, maar zullen zo spoedig mogelijk gecommuniceerd worden.