Mijn claudicatio patiënt is moe. Komt dit door zijn pillen?


Dr. Ben Janssen, farmacoloog - Maastricht Universiteit

Een claudicatio-patiënt neemt vaak meer dan 4 verschillende medicijnen per dag. Het betreft meestal verlagers van de cholesterol, bloeddruk en bloedsuiker in combinatie met bloedverdunners. In deze workshop zal op interactieve wijze worden ingegaan op veel voorkomende vragen over het medicatiebeleid bij deze patiënten. Waarom moet de claudicatio-patiënt deze middelen nemen? Wat zijn de meest gangbare middelen? Kunnen al deze medicijnen wel samen? Wat merkt de patiënt ervan? Wordt hij er moe van? Wordt de inspanningstolerantie beter? Wat is het risico als de medicatie niet wordt ingenomen? Is er een rol voor de paramedicus in de medicatiebewaking? In de workshop zullen veel van deze vragen worden beantwoord. Hierbij worden de positieve effecten en bijwerkingen van deze veel voorkomende middelen besproken en gewogen vanuit een pathofysiologisch perspectief.

De onderwijsvorm die in deze workshop wordt gehanteerd is gebaseerd op team-based learning. In kleine groepjes wordt je eerst uitgenodigd om een korte quiz gemaakt over de hierboven genoemde onderwerpen. Er zullen ongeveer 10 meerkeuze vragen worden gesteld over effecten van veel gebruikte medicatie bij claudicatio-patiënten. Hoe kunnen statines, beta-blokkers en bloedsuikerverlagende middelen moeheid veroorzaken? Kan dit goed samen met de bloedverdunners die de patiënt krijgt? En wat te adviseren als de patiënt (gewrichts)pijn heeft, kan hij dan zomaar een pijnstiller nemen? Je gaat deze vragen samen met je teamgenoten zo goed mogelijk proberen te beantwoorden. Wanneer alle teams hun antwoorden hebben ingeleverd zullen de vragen en antwoordopties samen met de docent worden nabesproken. Hierbij krijg je de gelegenheid om de antwoordopties die je met je team hebt ingevuld nader toe te lichten en kun je ook gerelateerde vragen over het onderwerp stellen. Nadat alle vragen besproken zijn zal het team met de hoogste score een kleine beloning krijgen. Op deze manier wordt getracht de kennis over het medicatiebeleid bij claudicatio-patiënten op praktische wijze te vergroten.