Kom in beweging en kijk in de etalage van de diëtist


Brigitte Wieman, praktiserend diëtist en beleidsmedewerker Kwaliteit - Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Een dieetbehandeling is voor veel mensen ingrijpend. Het niet meer ‘gewoon’ kunnen of mogen eten is een aanzienlijke inbreuk op het dagelijkse leef- en eetpatroon en vraagt een empatische en motiverende houding. De diëtist is instaat om self-efficacy bij de cliënt te ondersteunen. Het inspelen op de wensen en (on)mogelijkheden van de cliënt en zijn leefomstandigheden is onontbeerlijk voor het toepassen van het dieet om zo het gewenste resultaat te kunnen behalen. Een diëtist levert daarom maatwerk. Doelen en behandelplan worden in samenspraak opgesteld. Daarnaast zijn het motiveren en stimuleren tot de gewenste gedragsverandering en ondersteuning bij zelfmanagement belangrijke onderdelen van de dieetbehandeling.

Goede voedingszorg op het juiste moment levert een belangrijke bijdrage aan de behandeling van de patiënt. In de  online tool ‘Artsenwijzer Diëtetiek’ staat op welk moment welke voedingszorg geschikt is en is voor iedereen zichtbaar wat de diëtist kan en doet.

De Artsenwijzer diëtetiek is net zoals de Zorgmodule Voeding onderverdeeld in 4 zorgprofielen : wat kan de patiënt zelf doen, waar kunnen zorgprofessionals op letten en bij welke indicatie is het gewenst dat een patiënt wordt verwezen naar een (gespecialiseerde) diëtist?

De Artsenwijzer Diëtetiek  biedt hiermee:

  • Een handvat voor het vaststellen van de persoonlijke voedingszorgbehoefte
  • Praktische informatie voor in de spreekkamer
  • Duidelijkheid over indicatie en moment van verwijzing naar de diëtist
  • Informatie over de dieetbehandeling en werkwijze diëtist

Tijdens deze sessie krijgen jullie inzage in de online tool Artsenwijzer Diëtetiek. Met voorbeelden uit de praktijk laten we zien welke kansen en mogelijkheden er zijn voor samenwerking.