Fysiotherapie bij COPD: van theorie naar praktijk m.b.t. comorbiditeit en klinimetrie


Dr. Emmylou Beekman, fysiotherapeut en docent onderzoeker - Zuyd Hogeschool

‘COPD does not come alone’, met deze stelling kenmerken we het overgrote deel aan patiënten bij de fysiotherapeut komen met een chronische aandoening en daarbij een of meer comorbiditeiten hebben. In een derdelijns cohortstudie bleek 97,7% van de patiënten met COPD minimaal een comorbiditeit te hebben. Hoewel de prevalentiecijfers verschillen in studies, is men het er over eens dat bij COPD de meest voorkomende comorbiditeit cardiovasculaire aandoeningen zijn. Wetenschappelijke studies naar interventies w.o. fysiotherapie excluderen doorgaans patiënten met comorbiditeit waardoor resultaten van studies niet altijd een goede afspiegeling zijn van de dagelijkse praktijk. Tevens moet bij deze complexe patiënten populatie veel gemeten worden, maar slim meten moet ‘meten om te meten’ gaan vervangen. Het Raamwerk Klinimetrie is ontwikkeld en wordt toegepast op alle KNGF richtlijn, verschillende opleidingen fysiotherapie en binnen andere paramedische beroepen, om het bewust kiezen van meetinstrumenten, het mogelijk reduceren ervan en efficiënt gebruik ervan inzichtelijk te maken.

In de nieuwe KNGF-richtlijn COPD wordt expliciet aandacht besteed aan comoriditeit en de klinimetrie volgens het Raamwerk. In deze presentatie krijgt u een eerste kijk in deze richtlijn die in de zomer van 2019 zal verschijnen. Na de presentatie weet u welke aangrijpingspunten in hoofdlijnen de basis zijn voor het fysiotherapeutisch handelen bij patiënten met COPD. Na de presentatie weet u wat de belangrijkste aandachtspunten zijn bij het omgaan met comorbiditeit in de praktijk, met speciale aandacht voor de HVL-aandoeningen. U hebt kennis van de opbouw van het Raamwerk Klinimetrie. Na de presentatie heeft u een beeld van de klinimetrie die nodig is in het diagnostische en therapeutisch proces bij patiënten met COPD; en kunt u het Raamwerk Klinimetrie toepassen om tot een weloverwogen keuze van meetinstrumenten te komen.