Geïsoleerde krachttraining voor ouderen en de effecten op de zelfstandigheid en veiligheid van het lopen


John Branten, geriatriefysiotherapeut - de Waalboog

Krachttraining vormt tegenwoordig in veel fysiotherapeutische behandeltrajecten een vast onderdeel. Bekend is dat het fysiologische verouderingsproces gepaard gaat met een afname van spiermassa en spierkracht, maar in hoeverre is er een (oorzakelijk) verband tussen deze krachtsafname en het loopvermogen en het functioneren in het dagelijks leven? Welke effecten heeft (geïsoleerde) krachttraining hierop en wat is het effect bij mensen die leiden aan claudicatio-klachten?

In deze lezing wordt vanuit de fysiologische verouderingsprocessen in kaart gebracht welke bevindingen er zijn gedaan op het gebied van functie en motoriek bij ouderen. Het trainen van kracht komt uitgebreid aan bod, waarbij specificiteit en criteria voor het behalen van trainingseffecten belicht worden. De gevonden effecten zullen aan bod komen, waarbij ingezoomd wordt op de effecten van geïsoleerde krachttraining bij kwetsbare ouderen in een verpleeghuis. Deze lezing geeft handvatten voor het optimaliseren van krachttrainingsprogramma’s bij ouderen, gericht op het verminderen van functionele achteruitgang en verbetering van het loopvermogen.