De noodzaak van herstel van patiënten met ernstige COPD tijdens klinische longrevalidatie


Dr. Peter Klijn, klinisch inspanningsfysioloog en Eline bij de Vaate, longarts - Merem

Inspanningstraining is een bewezen onderdeel van longrevalidatie bij patiënten met ernstig chronisch obstructief longlijden (COPD): verminderen van dyspneu, toename van de  inspanningscapaciteit, verbeteren kwaliteit van leven. Het is echter niet duidelijk wat de meest effectieve manier van trainen is voor de individuele patiënt met COPD.

Recentelijk is door Dr. Peter Klijn, klinisch inspanningsfysioloog bij Merem en zijn collegae aangetoond dat niet-lineair geperiodiseerde inspanningstraining (NLPE), een strategie gebruikt in de (top)sport om training te organiseren, leidde tot significant grotere verbeteringen in het uithoudingsvermogen en ziekte-specifieke kwaliteit van leven in vergelijking met de standaard gehanteerde inspanningstraining. NLPE maakt gebruik van variatie in training om de inspanningsrespons te moduleren en het herstelvermogen te optimaliseren. Patiënten trainen specifiek en minder hard met meer effect. NLPE is een potentieel belangrijke stap voorwaarts in de verdere ontwikkeling van trainingsprogramma’s voor patiënten met ernstig COPD en mogelijk voor andere chronische aandoeningen.