Hart- en vaatziekten: een onderschatte risicofactor voor vallen?


Dr. Nathalie van der Velde, klinisch geriater/internist ouderengeneeskunde - AMC

Vallen is de meest voorkomende oorzaak van letsel door een ongeval bij ouderen. De ernst van vallen bij ouderen blijkt ook uit het grote aantal doden, ruim 6 keer zoveel als het aantal verkeersslachtoffers. Vallen kent vele oorzaken en meestal zijn er meerdere risicofactoren aanwezig bij een oudere die is gevallen. Cardiovasculaire oorzaken zijn de belangrijkste risicofactoren voor onbegrepen en herhaalde valincidenten. Tevens vormen cardiovasculaire aandoeningen de voornaamste bijdragende factor aan chronische aandoeningen, verlies van kwaliteit van leven en overlijdensrisico bij ouderen. Omdat ouderen graag zelfredzaam blijven, is voorkomen van vallen belangrijk. Een cardiovasculaire oorzaak blijft vaak langdurig onopgemerkt waardoor frequente valincidenten ontstaan. In de interactieve presentatie zullen de verschillende cardiovasculaire oorzaken van vallen en behandelopties worden doorgenomen. Ook zal de multifactoriële aanpak van valpreventie in de brede zin aan de orde komen.