Gecombineerde leefstijlinterventies en Claudicatio, hoe loopt dat nou?


Dr. Celeste van Rinsum, onderzoeker - Maastricht Universiteit en dr. Geert Rutten, oud-fysiotherapeut en docent - HAN

Eén van de risicofactoren van Claudicatio intermittens is een ongezonde leefstijl, zoals ongezonde voedingsgewoonten en lichamelijke inactiviteit. Deze ongezonde leefstijl kan ook leiden tot overgewicht of zelfs obesitas. De eerste keus bij de behandeling van obesitas is een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI), waarbij coaching op gezond eten en voldoende bewegen op de voorgrond staan. In GLIs staat gedragsverandering dus centraal. Enkele GLI’s zullen vanaf 2019 in de basisverzekering vergoed gaan worden. Hierin is ook een rol weggelegd voor de fysiotherapeut. Hier zullen we in deze workshop kort op ingaan. Daarnaast zullen we in een interactieve sessie, de nadruk leggen op de invulling van uw rol in de verandering van de leefstijl bij patiënten met Claudicatioproblemen.