Contact met patiënten


Gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding is vaak een intensief traject. Motivatie en zelfmanagement zijn sterk verbonden aan ziekte-inzicht en verwachtingsmanagement. Er is een presentatie beschikbaar om te gebruiken in de opstartfase van het traject om de patiënt te informeren. Vergeet ook niet de sociale omgeving van de patiënt mee te nemen in dit traject.

Een zeer effectieve en leuke manier om patiënten te activeren is middels wandelgroepjes en evenementen. Deze initiatieven vinden zowel plaats binnen de eigen praktijk, als in samenwerking met collega’s uit de regio. Leg contact met je collega ClaudicatioNet therapeuten (bijvoorbeeld tijdens netwerkbijeenkomsten) om samen een activiteit te organiseren in de regio

ClaudicatioNet heeft een website voor patiëntinformatie beschikbaar op www.etalagebenen.nl. De gelijknamige facebook pagina is onder andere beschikbaar voor informatie en lotgenotencontact. De patiëntvereniging voor patiënten met etalagebenen is Harteraad. Harteraad heeft onder andere de brochure “Etalagebenen? Lopen!” beschikbaar. Hierin is te lezen wat etalagebenen zijn, hoe looptherapie onder begeleiding van een ClaudicatioNet therapeut eruit ziet en welke leefstijlfactoren een rol spelen bij het ontstaan en de progressie van perifeer arterieel vaatlijden. Deze folder is ideaal om mee te geven aan patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, zodat ze thuis op hun gemak nog eens de belangrijkste informatie kunnen doorlezen. De brochure is online terug te vinden, of te bestellen op de website van Harteraad. Harteraad biedt verder bijvoorbeeld een video over Looptraining en een besloten ‘Etalagebenen’ Facebook pagina voor het stellen van vragen, uitwisselen van ervaringen en tips.