Deelnemer worden van ClaudicatioNet


Iedere fysiotherapeut met BIG-registratie kan zich aanmelden voor ClaudicatioNet, indien wordt voldaan aan bepaalde opstartvoorwaarden:

1. Scholing: de therapeut heeft ná 1 januari 2015 een basiscursus perifeer arterieel vaatlijden gevolgd. De volgende basiscursussen zijn geaccrediteerd door ClaudicatioNet: 

Voor de basiscursus ontvang je 12 punten in het ClaudicatioNet Portfolio voor fase Rood.

2. Praktijkruimte: de therapeut heeft een goed uitgeruste praktijkruimte met in ieder geval een loopband met verstelbare hellingsgraad, fietsergometer, reanimatieprotocol, jaarlijks onderhoud van apparatuur en internetverbinding. Een AED (automatische externe defibrillator) wordt sterk aanbevolen.

3. Attitude: de therapeut is breed georiënteerd en kijkt ook naar de aanwezigheid van andere beperkingen die het lopen kunnen belemmeren (looppatroon, artrose, COPD, etc.). Hij/zij rapporteert dit en past de behandeling hierop aan.

4. EPD: de therapeut dient gebruik te maken van een EPD waarmee het mogelijk is de gegevens ten behoeve van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem aan te leveren aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Een overzicht van de EPD-systemen waarmee data-aanlevering aan de LDF kan worden gerealiseerd is hier te vinden.

Je kunt je hier aanmelden wanneer je voldoet aan alle opstartvoorwaarden.