Deelnemer worden van ClaudicatioNet


Iedere fysiotherapeut met BIG-registratie kan zich aanmelden voor ClaudicatioNet, indien wordt voldaan aan bepaalde opstartvoorwaarden. Voor ClaudicatioNet geldt dat een basisscholing op het gebied van symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden gevolgd dient te zijn. Vanaf 12 maart 2020 zal ClaudicatioNet opgaan in Chronisch ZorgNet. Vanaf dat moment kunnen BIG-geregistreerde fysiotherapeuten die een basisopleiding op het gebied van één van onderstaande specialisaties gevolgd hebben en aan de overige opstartvoorwaarden voldoen zich aanmelden voor Chronisch ZorgNet:

1. Basisscholingen

Specialisatie symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden: Om in te schrijven met de specialisatie sPAV of zichtbaar te worden op de website met deze specialisatie dient de therapeut ná 1 januari 2015 een basiscursus symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden te hebben gevolgd. De volgende basiscursussen op het gebied van sPAV zijn geaccrediteerd door Chronisch ZorgNet:

Specialisatie Longaandoeningen: Om in te schrijven met de specialisatie long of zichtbaar te worden op de website met deze specialisatie dient de therapeut een basiscursus long/COPD te hebben gevolgd. De volgende basiscursussen op het gebied van long zijn geaccrediteerd door Chronisch ZorgNet:

 • NPI: voorheen ‘Astma en COPD’ (KNGF-nummer F1062), vanaf 2020 ‘Fysiotherapie bij mensen met longaandoeningen’
 • Ciro Academy: ‘Fysiotherapie en revalidatie bij patiënten met COPD’ (KNGF-nummer 24194)
 • Ciro Academy: ‘Paramedische zorg bij patiënten met COPD’ (KNGF-nummer 21943)  
 • Hogeschool Leiden: ‘Fysiotherapie bij COPD en Astma’ (KNGF-nummer 25870)
 • Breederode Hogeschool: de scholingsreeks ‘Beweegprogramma basis’ (KNGF-nummer 25756), ‘Beweegprogramma COPD deel 1’ (KNGF-nummer 26659) én ‘Beweegprogramma COPD deel 2’ (KNGF-nummer 26660).*  
 • Hogeschool Leiden: Master ‘fysiotherapie bij Chronisch Zieken, uitstroom hart-, long-, vaat’ (wordt op dit moment niet meer aangeboden)
 • Transfergroep Rotterdam: Basiscursus beweegprogramma's deel 1 (gedragsgeoriënteerde benadering) (KNGF-nummer 5871 of 22410) + Basiscursus beweegprogramma’s deel 2 inspanningsfysiologie (KNGF-nummer 5869 of 22412) + Vervolgcursus beweegprogramma COPD (KNGF-nummer 7729) + Breederode Beweegprogramma COPD deel 2 (KNGF-nummer 26660).**

  * Enkel de combinatie van deze drie scholingen wordt goedgekeurd voor de specialisatie ‘long’ binnen Chronisch ZorgNet.

  **Enkel de combinatie van deze vier scholingen wordt goedgekeurd. Het is mogelijk om met de ‘Basiscursus beweegprogramma’s deel 1&2’ én ‘Vervolgcursus beweegprogramma COPD’ van de Transfergroep aan te melden voor ‘Beweegprogramma COPD deel 2’ van Breederode.

  Let op: niet alle opleidingen in bovenstaande lijst worden nog aangeboden. Informeer bij de betreffende scholingsaanbieder.

Specialisatie Hartrevalidatie: Om in te schrijven met de specialisatie hartrevalidatie of zichtbaar te worden op de website met deze specialisatie dient de therapeut een basiscursus hartrevalidatie te hebben gevolgd. Momenteel worden potentieel relevante opleidingen door een werkgroep van experts beoordeeld. Binnenkort brengen zij een lijst uit met basisopleidingen hartrevalidatie die worden geaccrediteerd voor deze specialisatie binnen Chronisch ZorgNet.

2. Praktijkeisen

Per 12 maart 2020 zijn de minimaal gestelde praktijkeisen voor het aanbieden van PAV, long en hartrevalidatie beweegzorg en leefstijlbegeleiding door een Chronisch ZorgNet therapeut:

 • een goed uitgeruste praktijkruimte met in ieder geval apparatuur voor het aanbieden van cardiorespiratoire training en krachttraining voor onderste en bovenste extremiteit en romp;
 • voldoende middelen voor meten en controleren van de relevante parameters (denk aan saturatiemeter, borgschalen, materialen voor metingen, bloeddruk);
 • Aanwezigheid van een AED (automatische externe defibrillator);
 • Er dient te allen tijde een medewerker aanwezig te zijn die getraind is in Basic Life Support (BLS) en het gebruik van een automatische externe defibrillator (AED) zoals voorgeschreven door de Nederlandse Hartstichting, en hier jaarlijks in bijschoolt;
 • De ruimtes moeten stof- en rookvrij zijn;
 • Dames- en herenkleedkamers met douche en toilet;
 • Beschikbaarheid van voldoende spreekkamercapaciteit ten bate van individuele gesprekken met de patiënt;
 • De ruimtes moeten goed toegankelijk zijn voor de patiënten;  
 • Voldoende ruimte om de 6MWT volgens protocol uit te kunnen voeren*;
 • Tijdens hartrevalidatie zijn minimaal twee teamleden aanwezig die getraind zijn in BLS en gebruik van de AED**.

* Deze praktijkeis geldt alleen voor de specialisatie longaandoeningen

** Deze praktijkeis geldt alleen voor de specialisatie hartrevalidatie

3. Attitude

De therapeut is breed georiënteerd en kijkt ook naar de aanwezigheid van andere beperkingen die het lopen kunnen belemmeren (looppatroon, artrose, COPD, etc.). Hij/zij rapporteert dit en past de behandeling hierop aan.

4. EPD

Dde therapeut dient gebruik te maken van een EPD waarmee het mogelijk is de gegevens ten behoeve van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem aan te leveren aan de Landelijke Database Fysiotherapie (LDF). Een overzicht van de EPD-systemen waarmee data-aanlevering aan de LDF kan worden gerealiseerd is hier te vinden.

Je kunt je hier aanmelden wanneer je voldoet aan alle opstartvoorwaarden.