Voordelen van deelname aan ClaudicatioNet


ClaudicatioNet is een uniek en vooruitstrevend zorgnetwerk in Nederland, door de nadruk op evidence-based handelen, doelmatigheid en transparantie van zorg. Om deel te nemen aan ClaudicatioNet heeft dit als consequentie dat er voorwaarden worden gesteld om deel te (blijven) nemen, maar hier krijg je ook iets voor terug!

  • Selectieve inkoop bij ClaudicatioNet therapeuten door zorgverzekeraars;
  • Online Portfolio op de Zorgzoeker en Digitale Zorgverwijzer;
  • Nieuwste inzichten op het gebied van evidence-based handelen en nieuws uit de praktijk (Congres, nieuwsbrieven, nieuwsberichten, cursussen);
  • Contact met gespecialiseerde collega’s uit de regio;
  • CKR punten voor deelname aan ClaudicatioNet (6 punten per jaar), cursussen (Basiscursus CKR 8 punten; Keurmerk 12 punten) en het Congres (CKR en Keurmerk 5 punten);
  • Ondersteunend materiaal voor bv. contact met verwijzer en patiënt;
  • Belangenbehartiging op beleidsniveau: denk aan basisverzekering, selectieve inkoop, behandeling in de eerste lijn, positionering van de ClaudicatioNet therapeut in de zorg;
  • Inzicht in eigen behandelresultaten, ten opzicht van regionale en landelijke resultaten.