Geen patiënten met PAV in behandeling


Wanneer je geen patiënten met PAV in behandeling hebt dient je dit maandelijks aan te geven via de knop ‘geen PAV-patiënten behandeld’ in het ClaudicatioNet Portfolio bij 'Kwaliteitssysteem'. Als er geen patiënten met PAV in behandeling zijn, ontvangt ClaudicatioNet in de betreffende maand geen data. Door de knop ‘geen PAV-patiënten behandeld’ in het ClaudicatioNet Portfolio (maandelijks) aan te klikken is ClaudicatioNet op de hoogte waardoor er geen data zijn binnengekomen. De knop kan je per maand maar één keer aanklikken en verdwijnt vervolgens. Op de eerste dag van de maand verschijnt de knop weer voor de betreffende maand. Het is niet mogelijk om de knop met terugwerkende kracht aan te klikken voor de vorige maand.

Mocht je de knop onterecht aanklikken wanneer je wel patiënten onder behandeling hebt, dan is het van belang dat je de data die maand wel opstuurt. Het verwerken van data door ClaudicatioNet maakt namelijk het aanklikken van de knop ' geen PAV-patiënten behandeld' ongeldig.