Wist je dat ...


Met betrekking tot het kwaliteitssysteem staan hieronder een aantal tips. Deze tips zijn vormgegeven in wist-je-dat'jes. Deze geven handvaten om het aanleveren van data vanuit het EPD systeem naar ClaudicatioNet te verbeteren en informatie over de doelen van het kwaliteitssysteem. Door te klikken op een bepaald wist-je-dat'je, kan meer informatie gelezen worden.

Wist je dat ...

  1. er een rekenhulp bestaat om de vragenlijsten voor elke patiënt in te plannen op de vijf meetmomenten: bij start behandeling en 3, 6, 9 en 12 maanden na de begindatum van de behandeling?
  2. je jouw eigen resultaten kunt inzien en vergelijken met regionale en landelijke cijfers?
  3. alleen vragenlijsten die maximaal 2 weken voor of 2 weken na het meetmoment zijn afgenomen worden verwerkt in jouw resultaten?
  4. ClaudicatioNet een set van 7 vragenlijsten verwerkt en geen informatie uit andere vragenlijsten?
  5. de meeste EPD systemen een zorgplan/behandelplan hebben met de vragenlijsten voor PAV?
  6. resultaten uit de vragenlijsten worden gebruikt om, door middel van onderzoek, de meerwaarde van looptherapie en ClaudicatioNet therapeuten aan te tonen?
  7. als een behandeltraject korter dan 12 maanden duurt, het goed is om de patiënt te vragen om, op de resterende meetmomenten, terug te komen?
  8. resultaten uit de vragenlijsten gebruikt worden om een behandeltraject te voorspellen in de praktijk?
  9. ClaudicatioNet graag met jou meekijkt als de resultaten in jouw portfolio onvolledig lijken te zijn?
  10. het LDF Dashboard verheldering kan geven indien ClaudicatioNet geen data van jou verwerkt?