Vergoeding zorgverzekeraars


Wanneer je als erkende rookstopcoach staat ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, dan kan je in sommige gevallen hiervoor een vergoeding vragen. Bij elke zorgverzekeraar wordt voor een patiënt per jaar één stoppen-met-roken-programma (van een gecontracteerde aanbieder) vergoed vanuit de basisverzekering. Let op: bij (bijna) alle zorgverzekeraars vallen fysiotherapeuten onder ‘niet-gecontracteerde aanbieders’, waardoor de patiënt de rookstopbegeleiding slechts gedeeltelijk of niet vergoed krijgt. Bekijk de vergoedingen en aanspraak op eigen risico op de website van RokenInfo.

Voor de grootste zorgverzekeraars hebben wij op een rijtje gezet hoe de vergoedingen in zijn werk gaan, zowel voor de patiënt als voor jou als rookstopcoach. Zie onderstaand schema voor de details. Mocht je meer informatie willen omtrent de vergoedingen voor rookstopbegeleiding, dan adviseren wij je om contact op te nemen met de desbetreffende zorgverzekeraar.

Aan deze figuur kunnen geen rechten worden ontleend.

Nb1: SMR = Stoppen met roken

Nb2: in het nationaal preventieakkoord (najaar 2018) is afgesproken dat stoppen met roken zorg per 1-1-2020 vrijgesteld is van eigen risicobij alle zorgverzekeraars. Dit geldt voor zowel de begeleiding als de farmacologische ondersteuning.