Basiscursus motivational interviewing


Het aanwenden van een gezonde leefstijl is essentieel voor de effectiviteit van de behandeling van patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Leefstijlbegeleiding is daarom een cruciaal onderdeel tijdens de behandeling. Het volgen van een basiscursus Motivational Interviewing (MI - motiverende gespreksvoering) voor het einde van fase Wit is een voorwaarde om door te stromen naar fase Blauw*, zodat alle ClaudicatioNet therapeuten in een vroeg stadium een basis hebben in het begeleiden van leefstijlverandering.
* Van oktober 2018 t/m december 2019 is een overgangsregeling van kracht. Iedereen die zich in oktober 2018 in fase Wit of fase Blauw bevond dient de basiscursus MI uiterlijk voor het einde van fase Blauw gevolgd te hebben. Mocht er gekozen worden voor een faseverlenging dan geldt de verlenging voor het volgen van de vereiste MI cursus.

De cursus MI dient minstens drie dagen te duren en moet gedoceerd worden door een bij Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT) aangesloten trainer. Uit onderzoek van Miller et al. blijkt dat de daadwerkelijke competentie van deelnemers pas toeneemt bij een meerdaagse training, niet aaneengesloten gepland, waarbij de deelnemers tussentijds individuele coaching krijgen en de groep beperkt is qua grootte (maximaal 15 deelnemers). Om MI aan te leren blijken reguliere trainingsvormen niet effectief te zijn. Daarom is het van belang dat een trainer op de hoogte is welke methoden van training en coaching effectief zijn. Trainers die lid zijn van MINT hebben een trainersopleiding gevolgd en volgen jaarlijks bijscholing. Van deze trainers mag je tevens verwachten dat ze op de hoogte zijn van de recente ontwikkelingen rondom MI en van de effectieve methoden van training en coaching hierin. Onderstaand een lijst met door ClaudicatioNet geaccrediteerde driedaagse basiscursussen MI.

ScholingsaanbiederNaam opleidingKNGF-nummer

Academie Motivatie & Gedragsverandering

 

Driedaagse Training Motivational Interviewing

 

21226 / 27035

 

Centre for Motivation & Change (CMC)

 

Introductie in de Theorie en Praktijk van Motivational Interviewing

Onbekend

VDO-HAN

Basiscursus Motivational Interviewing

23503

 

Hetty de Laat - Groei in Communicatie

Driedaagse Basistraining Motivational Interviewing

27528

Hetty de Laat - Groei in Communicatie

Driedaagse Training Motivational Interviewing (Kinderfysiotherapeut)

23778

Hogeschool Leiden

 

Motiverende gespreksvoering

 

24212

 

Pro Education B.V.

 

Motivational Interviewing

 

24799

Progress Educations

Motivational Interviewing

21226

 

Viaperspectief

Driedaagse 'Motiverende Gespreksvoering'

28143