Vergoeding voor fysiotherapie bij PAV


Bij de meeste zorgverzekeraars geldt een selectief inkoopbeleid. Dit betekent dat fysiotherapie voor patiënten met PAV alleen wordt ingekocht bij therapeuten die deelnemen aan ClaudicatioNet.

Vanaf 1 januari 2017 wordt een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) en leefstijlbegeleiding voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) vergoed uit de basisverzekering. Er worden 37 behandelingen vergoed binnen een traject van 12 aaneensluitende kalendermaanden. Per kalenderjaar wordt eerst aanspraak gedaan op het eigen risico. Wanneer het traject is verdeeld over twee kalenderjaren wordt twee keer het eigen risico aangesproken. Bij het declareren van GLT maak je gebruik van diagnosecode 9248 en CSI-code 011.

Door zorgverzekeraars wordt verschillend beleid gevoerd omtrent het vergoeden van een tweede traject GLT. Vraag bij een tweede verwijzing dus altijd na bij de zorgverzekeraar of dit vergoed wordt. Als ClaudicatioNet therapeut stuur je op zelfmanagement, waardoor de meeste patiënten na een traject GLT geen structurele begeleiding meer nodig hebben.

Vanwege selectief inkoopbeleid is het in geval van vakantie of andersoortig verlof verstandig om bij de zorgverzekeraar na te gaan wat de opties zijn voor de behandeling van jouw patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV). Zorgverzekeraars voeren verschillend beleid met betrekking tot het overnemen van een patiënt met PAV door een therapeut die niet is aangesloten bij ClaudicatioNet.