Klachtenprocedure voor verwijzers


ClaudicatioNet therapeuten staan garant voor de beste zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Ondanks een uitgebreid specialisatietraject kan er altijd ontevredenheid bestaan over de kwaliteit van de behandeling of de communicatie. Heeft u als verwijzer een klacht over één van onze ClaudicatioNet therapeuten? Vul dan onderstaand contactformulier in. Wij nemen vervolgens met beide partijen contact op.