Voordelen van zorg door ClaudicatioNet therapeuten


ClaudicatioNet is een uniek en vooruitstrevend landelijk dekkend zorgnetwerk van gespecialiseerde therapeuten die kwalitatief hoogwaardige, doelmatige zorg bieden. Alle ClaudicatioNet therapeuten:

  • handelen evidence-based volgens de KNGF richtlijn (2014) symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden (sPAV);
  • volgen jaarlijkse bijscholing: Op deze manier blijven ze op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen rondom de conservatieve behandeling van sPAV;
  • zijn breed georiënteerd en kijken ook naar de aanwezigheid van andere beperkingen die het lopen kunnen belemmeren (looppatroon, artrose, COPD, etc.);
  • leggen naast GLT ook accent op leefstijlbegeleiding;
  • monitoren patiënten op vaste meetmomenten volgens een vast meetprotocol;
  • maken gebruik van een overzichtelijke, gestandaardiseerde terugkoppeling;
  • bezitten een publiek portfolio op de Zorgzoeker waarin o.a. hun gevolgde bijscholing en praktijkgegevens inzichtelijk zijn;
  • volgen regionale bijeenkomsten met collega ClaudicatioNet therapeuten en verwijzers om zo o.a. kennisuitwisseling te bevorderen.

Hoe een traject GLT en leefstijlbegeleiding bij een ClaudicatioNet therapeut eruit ziet wordt geïllustreerd met het onderstaande filmpje.