Lageveen, Astrid

Astrid Lageveen

Fysiotherapie en Training Vos en Ghoochannejhad

Naam opleiding Gevolgd in Relevantie voor ClaudicatioNet Aantal punten
Deelname wetenschappelijk onderzoek 2019 Ja 2
Regionale netwerkbijeenkomst 2019 Ja 2
Perifeer arterieel vaatlijden en training 2019 Ja 12